Suomeksi
Cirkulär
16/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i den fackliga utbildningen år 2012 och godkänd facklig utbildning år 2013

​Den utbildningsarbetsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har godkänt facklig utbildning för år 2013 i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna, som finns uppräknade i bilaga 2–7, ordnas av FOSU rf, Teknik och hälsa FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/Jyty rf, Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf och Tehy rf.

Kevas kurser i pensionsfrågor för förtroendemän år 2013 finns uppräknade i bilaga 8.

Bilaga 1 innehåller ändringar i den fackliga utbildning som godkänts för år 2012.


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 

Förhandlingschef Margareta Heiskanen

 

Bilagor (på finska)
1 Ändringar i den godkända fackliga utbildningen 2012
2 FOSU rf:s fackliga kurser 2013
3 FKT rf:s fackliga kurser 2013
4 Kommunfackets union/JHL rf:s fackliga kurser 2013
5 Kommunfackets union/Jyty rf:s fackliga kurser 2013
6 TFO/Super rf:s fackliga kurser 2013
7 Tehy rf:s fackliga kurser 2013
8 Kevas kurser i pensionsfrågor för förtroendemän 2013