På svenska
Yleiskirje
10/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle

Eduskunta hyväksyi 12.9.2012 hallituksen esityksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 42/2012) niin, että työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tehtäväksi. 
 
Lain muutos tulee voimaan 1.10.2012. Laki keskittää kaiken työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvän neuvonnan TVR:lle, joka vastaa myös valvonnasta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran kalenterivuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksujen määräämiseen ja perimiseen. 
 
Muutos ei vaikuta lakisääteisiin tapaturmavakuutuksiin, vahinkovakuutuksiin, työeläkevakuutuksiin tai näiden maksujen perintään.
 
Uudistuksen myötä toiminta tehostuu ja TVR säästää toimintamenoissaan noin 10 miljoonaa euroa/vuosi. TVR on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2013 0,60 % palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi työnantajan maksamasta palkkasummasta 0,80 % palkkasumman 1 936 500 euroon saakka (vuoden 2012 palkkasummaraja) ja sen ylittävältä osalta 3,20 % palkkasummasta.
 
Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saa Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta www.tvr.fi.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen
 
Neuvottelupäällikkö Jorma Palola