På svenska
Yleiskirje
4/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille

Työnantajapolitiikka on tärkeä menestystekijä kunnille ja sen linjauksista päättävät luottamushenkilöt. Kuntatyönantaja tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.

Kuntatyönantaja-lehti uudistuu tänä vuonna. Lehti muuttuu sekä ulkonäöltään että rakenteeltaan. Olemme ottaneet uudistuksessa huomioon viime vuonna tehdyssä lukijatutkimuksessa saadun palautteen. Tavoitteena on selkeyttää lehteä ja tehdä siitä helppolukuinen. Lehden artikkelien kirjoittajina toimivat edelleen KT:n asiantuntijat.

Vuoden 2011 Kuntatyönantajan numeroissa kerrotaan mm. uusista sopimuksista, tuloksellisuuden ja osaamisen ennakoinnista ja kehittämisestä, työelämän hyvistä käytännöistä, henkilöstöasioista kuntaliitoksissa, henkilöstösuunnittelusta ja rekrytoinnista, palkkauksesta ja palkitsemisesta sekä työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

On tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantaja-lehden johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2011 lehden tilaushinta on 45 euroa KT:sta (julkaisija) tilattaessa ja 50 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi. Lehden tämän vuoden ensimmäinen numero on lukijoilla 3. maaliskuuta.

Tilaukset voi tehdä lehden verkkosivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajalehti.fi>Asiakaspalvelu. Sieltä löytyvät sähköiset
tilauslomakkeet.

Lisätietoja tilauksista: ktlehtitilaus@kuntatyonantajat.fi tai
puhelin 09 771 2107 / Marko Haakana.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Päätoimittaja Suvi Veramo

Tiedoksi 

  • henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat 
  • virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt 
  • kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat 
  • lehtitilauksista vastaavat​