Suomeksi
Cirkulär
4/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja är en facktidskrift för kommunala chefer och beslutsfattare

Arbetsgivarpolitiken är en viktig framgångsfaktor för kommunerna och det är de förtroendevalda som drar upp riktlinjerna för denna politik. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

Tidskriften omarbetas i år. Både layouten och strukturen blir en annan. 
Vi har beaktat responsen i läsarenkäten från i fjol. Vårt syfte är att göra 
uppläggningen klarare och artiklarna lättillgängliga. Sakkunniga vid KT Kommunarbetsgivarna fortsätter att skriva artiklarna.  

År 2011 behandlar Kuntatyönantajas nummer bland annat nya avtal, hur man kan förutse och utveckla resultat och kompetens, god praxis i arbetslivet, personalfrågor vid kommunsammanslagningar, personalplanering och rekrytering, lönesättning och belöning, arbetslivskvalitet, arbetshälsa och motivation. 

Det är viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter. 

Kommunarbetsgivarna rekommenderar också att tidskriften beställs till 
förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året. År 2011 är prenumerationsavgiften 45 euro vid beställning från Kommunarbetsgivarna (utgivare) och 50 euro vid beställning via ombud. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår 
åt gången. Faktureringen sker per kalenderår. Årets första nummer av Kuntatyönantaja utkommer den 3 mars. 

Prenumerationer via webbplatsen www.kuntatyonantajalehti.fi > Asiakaspalvelu. Där finns elektroniska beställningsblanketter.

Mera om beställningen: ktlehtitilaus@kuntatyonantajat.fi eller 
tfn 09 771 2107 / Marko Haakana.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 

Chefredaktör Suvi Veramo


För kännedom 

– de ansvariga inom personal- och löneadministrationen 
– direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter 
– ordförandena för kommunstyrelser och personalnämnder 
– de prenumerationsansvariga