På svenska
Yleiskirje
33/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan tuloksellisuuskampanja ja aluetilaisuudet

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt käynnistivät lokakuussa tuloksellisuuskampanjan (2011–2014).

Kampanjan tavoitteena on turvata kuntapalvelujen tulevaisuus ja talouden tasapaino, valvoa kuntien etua siinä, ettei valtakunnan tasolla aseteta määrällisiä tuottavuustavoitteita kunnille, mahdollistaa rakennemuutoksen toteutuminen ja palvelujen uudistuminen sekä edistää tuloksellisuutta ja työelämän laatua kehittäviä toimia työpaikoilla.

Osapuolten yhteisiä lähtökohtia ovat:

  • palvelujen tuloksellisuutta tarkastellaan vaikuttavuuden, laadun, prosessien sujuvuuden ja henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulmasta
  • työelämää kehitetään työpaikoilla työurien pidentämiseksi
  • valtakunnan tasolla kuntien toimintaa mitataan tunnusluvuilla, jotka kertovat kestävästä tuottavuudesta
  • kunnat ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti riittävän vahvoja vastaamaan niille asetettuihin velvoitteisiin
  • kuntapalvelujen rahoitus varmistetaan ajantasaisesti valtion kunnille asettamien tehtävien aiheuttamien kustannusten kanssa.

Kunta-alan tuloksellisuusyhteistyö perustuu KT Kuntatyönantajien ja palkansaajajärjestöjen laatimaan Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevaan suositukseen (2008). Kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat ottaneet yhdessä kantaa myös työuria koskeviin toimenpiteisiin (KT:n yleiskirje 13/2011) www.kuntatyonantajat.fi. 

Parhaillaan kunnissa ja kuntayhtymissä on vastattavana tuloksellisuuskysely, jonka perusteella arvioidaan tuloksellisuustyön nykytilaa, luodaan perustaa mm. kampanjan toiminnan suunnittelulle ja sen myöhemmälle arvioinnille.

Tuloksellisuuskampanjan aluetilaisuudet keväällä 2012

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt järjestävät keväällä 2012 alueellisia, iltapäivän mittaisia tilaisuuksia seuraavasti:  

  • Naantali 27.3.2012
  • Mikkeli 17.4.2012
  • Oulu, 18.4.2012
  • Vantaa 24.4.2012
  • Jyväskylä 3.5.2012

Tilaisuuksien tarkoituksena on nostaa esiin kunnissa tehtyä tuloksellisuustyötä eri alueilla ja levittää hyviä kokemuksia ja käytäntöjä. KT ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä, että tilaisuuksiin osallistuu sekä työnantajan että henkilöstön edustajia eri pääsopijajärjestöistä.

Ohjelmavalmistelun edetessä tarkempia tietoja tilaisuuksista sijoitetaan KT:n nettisivuille. Syksyksi kampanjassa suunnitellaan toimialakohtaisia tuloksellisuusseminaareja.

Tuloksellisuuskampanjan aineisto KT:n nettisivuilla

Kunta-alan tuloksellisuusaineistoa ja linkkejä muille sivuille löytyy KT:n nettisivuilta osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi/tuloksellisuus. Sivuille pääsee myös etusivulta Tuloksellisuus -bannerin alta. Sieltä löytyvät pdf-tiedostoina myös liitteinä lähetettävät kampanjaesite (tuloksellisuus -huoneentaulu) ja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu -esite tuloksellisuussuosituksesta.

Työturvallisuuskeskuksen sivusto osoitteessa www.tuloksellisuustyo.fi avattiin 15.12.2011 ja sinne sijoitetaan hyviä käytäntöjä koskevaa aineistoa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola