På svenska
Yleiskirje
31/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2012–2013 tilaaminen

Sopimuskirjat kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista 2012–2013 ilmestyvät tammi-helmikuussa. Uudet sopimuskirjat tehdään kaikista muista sopimusaloista paitsi kunnallisesta näyttelijöiden työehtosopimuksesta, joka on voimassa edelleen. Ruotsinkieliset sopimuskirjat ilmestyvät myöhemmin keväällä.

Uudet sopimuskirjat ovat:

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2012–2013
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) 2012–2013
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  (OVTES) 2012–2013
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
  (TS) 2012–2013
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus
  (TTES) 2012–2013
 • Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2012–2013

Uudet sopimukset 2012–2013 tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012.
Tämän vuoksi suomenkielisten sopimuskirjojen verkkojulkaisut ilmestyvät KT:n verkkosivuilla jo vuodenvaihteessa.  

Sopimusten tilaukset KT:n verkkosivujen kautta

Olemme siirtyneet käytäntöön, jossa sopimuksia voi tilata vain sähköisesti. Tämä nopeuttaa tilausten käsittelyä ja sopimuskirjojen lähettämistä kuntiin ja kuntayhtymiin.

Sopimuksia voi tilata KT:n verkkosivuilta www.kuntatyonantajat.fi, josta löytyy sähköinen tilauslomake sopimusten tilaamiseen. Sähköinen lomake löytyy mm. etusivulta kuvakkeesta ”Tilaa uudet sopimuskirjat.”

Mikäli tilauksista on kysyttävää, sähköpostia voi lähettää osoitteeseen
KTjulkaisut(at)kuntatyonantajat.fi. Lisätietoja antaa myös taloussihteeri
Katri Mäkelä puh. 09 7711.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Viestintäpäällikkö Suvi Veramo