Suomeksi
Cirkulär
31/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2012–2013

De nya kommunala kollektivavtalen 2012–2013 utkommer i bokform i januari–februari. Nya böcker utarbetas för alla avtalsområden utom för skådespelarna, vars kommunala kollektivavtal fortfarande gäller. Avtalsböckerna utkommer i svensk översättning senare under våren.

De nya avtalen:

 • Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 
  (AKTA) 2012–2013
 • Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) 2012–2013
 • Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för 
  undervisningspersonal (UKTA) 2012–2013
 • Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk 
  personal (TS) 2012–2013
 • Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 
  (TIM-AKA) 2012–2013
 • De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för musiker 
  2012–2013 (endast på finska)

De nya avtalen 2012–2013 träder i kraft den 1 januari 2012. 
Därför läggs avtalen ut som nätpublikationer på KT Kommunarbetsgivarnas webbplats redan vid årsskiftet. Den svenska översättningen läggs ut senare.

Beställning av avtal på KT Kommunarbetsgivarnas webbplats

Vi har infört en sådan praxis att avtal kan beställas endast elektroniskt. Detta försnabbar behandlingen av beställningarna och sändningen av avtal till kommuner och samkommuner.

Avtalen kan beställas på KT:s webbsidor www.kommunarbetsgivarna.fi, där det finns en elektronisk beställningsblankett under ikonen "Beställ nya avtalsböcker" på ingångssidan.

Eventuella frågor som gäller beställningar kan skickas per e-post till

KTjulkaisut(at)kommunarbetsgivarna.fi. Närmare upplysningar ger även ekonomisekreterare Katri Mäkelä, tfn 09 7711.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Informationschef Suvi Veramo