På svenska
Yleiskirje
24/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2011 ay-koulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2012 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 2–7 yksilöidyt JUKO ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n, Kunta-alan unioni/JHL ry:n, Kunta-alan unioni/Jyty ry:n, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n, ja Tehy ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2012.

Kevan eläketietoutta koskeva koulutus järjestöjen luottamusmiehille vuonna 2012 on lueteltu liitteessä 8.

Liite 1 sisältää muutokset hyväksyttyyn vuoden 2011 ay–koulutukseen sekä erikseen hyväksytyn Suomen Konepäällystöliiton kuntapuolen luottamusmieskurssin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö  Margareta Heiskanen
 
Liitteet 
  1. Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2011 ay–koulutukseen
  2. JUKO ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2012
  3. KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2012
  4. Kunta-alan unioni/JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2012
  5. Kunta-alan unioni/Jyty ry:n ay-koulutilaisuudet v. 2012
  6. TNJ/Super ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2012
  7. Tehy ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2012
  8. Kevan eläketietokoulutus järjestöjen luottamusmiehille v. 2012