Suomeksi
Cirkulär
24/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i den fackliga utbildningen år 2011 och godkänd facklig utbildning år 2012

​Den utbildningsarbetsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har godkänt facklig utbildning för år 2012 i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna, som finns uppräknade i bilaga 2–7, ordnas av FOSU rf, Teknik och hälsa FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/Jyty rf, Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf och Tehy rf.

Kevas kurser i pensionsfrågor för förtroendemän år 2012 finns uppräknade i bilaga 8.

Bilaga 1 innehåller ändringar i den fackliga utbildning som godkänts för år 2011 och den separat godkända kursen för Finlands Maskinbefälsförbunds kommunala förtroendemän.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Margareta Heiskanen

Bilagor (på finska)

1 Ändringar i den godkända fackliga utbildningen 2011
2 FOSU rf:s fackliga kurser 2012
3 FKT rf:s fackliga kurser 2012
4 Kommunfackets union/JHL rf:s fackliga kurser 2012
5 Kommunfackets union/Jyty rf:s fackliga kurser 2012
6 TFO/Super rf:s fackliga kurser 2012
7 Tehy rf:s fackliga kurser 2012
8 Kevas kurser i pensionsfrågor för förtroendemän 2012