På svenska
Yleiskirje
12/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset vuonna 2011

Valtakunnansovittelijan 23.11.2007 tekemän sovintoehdotuksen mukaisesti Suomen Konepäällystöliiton (SKL) jäseniin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin (KT:n yleiskirje 24.2.2010 8/2010).

Edellä todettuun perustuen SKL:n jäsenten palkantarkistukset vuonna 2011 toteutetaan TS-10 palkantarkistuksia koskevien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti (KT:n yleiskirje 11.3.2011, 10/2011).

SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä 1.5.2011 järjestelyerästä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että järjestelyeriä täytäntöön pantaessa SKL:n jäseniin sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen,
puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö  Sari Ojanen