Suomeksi
Cirkulär
12/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar år 2011 för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund

Enligt det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade 23.11.2007 tillämpas på medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) anställningsvillkoren enligt gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal, med vissa preciseringar som framgår av medlingsförslaget (KT:s cirkulär 24.2.2010 8/2010).  

Lönejusteringarna år 2011 för medlemmarna i FMF genomförs följaktligen enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet om löneförhöjningar inom TS-10 (KT:s cirkulär 11.3.2011, 10/2011). 

FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman förhandlar och bör sträva efter samförstånd med arbetsgivaren innan det fattas ett beslut om justeringspotten 1.5.2011. När justeringspotterna fördelas ska arbetsgivaren se till att samma principer tillämpas på FMF:s medlemmar som på den övriga personalen.

 

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

 

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Sari Ojanen