På svenska
Yleiskirje
6/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2010-2011

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 15.2.2010 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (Lääkärisopimus 2010-2011) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio. Muistio on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Samapalkkaisuuserä ja tuloksellisuuden paranemiseen perustuva paikallinen järjestelyerä ilmenevät lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjasta.

Samapalkkaisuuserää on kohdennettu mm. päivystyskorvausjärjestelmän ja terveyskeskusten toimenpidepalkkioiden kehittämiseen, eräiden palkkahinnoittelujen peruspalkkojen korottamiseen ja sairaaloiden osalta osa erästä käytetään myös paikallisesti.

Lääkärisopimus on voimassa 1.2.2010-31.12.2011. Sopimus voidaan kuitenkin viimeistään 31.1.2011 irtisanoa päättymään 28.2.2011.

Sopimusratkaisussa painopistealueena ovat päivystyskorvausjärjestelmän ja terveyskeskusten toimenpidepalkkioiden kehittäminen. Sopimusmuutokset on merkitty reunaviivoin.

Sopimusmuutokset nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2010 aikana Lääkärisopimuksen soveltamisalueella keskimäärin 0,78 %. Vuonna 2011 tulevista sopimuskorotuksista Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n neuvottelevat 31.1.2011 mennessä.

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin. Terveyskeskusten lääkärien ja hammaslääkärien sekä sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelot tullaan painamaan sopimuskirjaan.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kehittämispäällikkö Jorma Palola

Liitteet (pdf)

  1. Muistio sopimusmuutoksista
  2. Lääkärisopimus 201-2011 (Sis. Lääkärisopimuksen liitteet 15, Terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelo 1.9.2010, Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.2.2010, Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo 1.2.2010)
  3. Eläinlääkäritaksa 1.2.2010