På svenska
Yleiskirje
18/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2011 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010–2011 liitteessä 16 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan eräiltä osin 1.1.2011 lukien. Muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia).

Yleiskirjeen liitteenä ovat selvyyden vuoksi kaikki liitteen 16 korvaukset.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite Matkakustannukset 1.1.2011