Suomeksi
Cirkulär
18/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010–2011 justeras till vissa delar 1.1.2011. De ändrade ersättningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellersättningar vid utrikesresor).


För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i bilaga 16.


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga  Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2011