På svenska
Yleiskirje
17/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2011 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 1–6 yksilöidyt JUKO ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n, Kunta-alan unioni/JHL ry:n, Kunta-alan unioni/Jyty ry:n, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n, ja Tehy ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2011.

Kuntien eläkevakuutuksen/Kevan eläketietoutta koskeva koulutus järjestöjen luottamusmiehille vuonna 2011 on lueteltu liitteessä 7.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö  Margareta Heiskanen

Liitteet

  1. JUKO ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2011
  2. KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2011
  3. Kunta-alan unioni/JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2011
  4. Kunta-alan unioni/Jyty ry:n ay-koulutilaisuudet v. 2011
  5. TNJ/Super ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2011
  6. Tehy ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2011
  7. Kuntien eläkevakuutuksen/Kevan eläketietokoulutus järjestöjen luottamusmiehille v. 2011