Suomeksi
Cirkulär
17/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd fackutbildning år 2011

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 2–7 uppräknade kurserna år 2011 som arrangeras av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Teknik och Hälsa FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/JYTY rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf samt Tehy rf. Den största delen av utbildningen sker på finska.


Kommunernas pensionsförsäkrings kurser i pensionsrådgivning för år 2011 finns i bilaga 7.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET


Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

Utredningschef  Margareta Heiskanen

 

Bilagor (på finska)

  1. FOSU rf:s fackkurser 2011
  2. FKT rf:s fackkurser 2011
  3. KAT/JHL rf:s fackkurser 2011
  4. KTF/JYTY rf:s fackkurser 2011
  5. TFO rf:s fackkurser 2011
  6. Tehy rf:s fackkurser 2011
  7. Kurser 2011 i pensionsrådgivning för fackförbundens förtroendemän