På svenska
Yleiskirje
1/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille

Työnantajapolitiikka on tärkeä menestystekijä kunnille ja sen linjauksista päättävät luottamushenkilöt. Kuntatyönantaja tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantaja-lehden johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin. KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehdessä on myös ruotsinkielinen osuus "Nytt från KA". Vuonna 2010 lehden tilaushinta on 45 euroa Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta (julkaisija) tilattaessa ja 50 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Vuoden 2010 Kuntatyönantajissa kerrotaan mm. uusista sopimuksista, tuloksellisuuden kehittämisestä, työelämän hyvistä käytännöistä, henkilöstöasioista kuntaliitoksissa, työvoiman saatavuuden turvaamisesta ja rekrytoinnista. Kuntatyönantajan tämän vuoden ensimmäinen numero ilmestyy 5. maaliskuuta.

Tilaukset voi tehdä lehden verkkosivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajalehti.fi > Asiakaspalvelu. Sieltä löytyvät sähköiset tilauslomakkeet ja myös tulostettava tilauslomake. Lisätietoja tilauksista ktlehtitilaus@kuntatyonantajat.fi tai puh. 09 7711 Riitta Ulpovaara.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Päätoimittaja Suvi Veramo

Tiedoksi

  • henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
  • virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
  • kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
  • lehtitilauksista vastaavat