Suomeksi
Cirkulär
1/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja är en facktidskrift för kommunala chefer och beslutsfattare

Kuntatyönantaja är en arbetsmarknads- och facktidskrift för kommunala chefer och beslutsfattare. Tidskriften ger information som arbetsgivaren behöver dagligen.

Arbetsgivarpolitiken är en viktig framgångsfaktor för kommunerna och det är de förtroendevalda som drar upp riktlinjerna för arbetsgivarpolitiken. Tidskriften erbjuder information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

Kommunala arbetsmarknadsverket anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter. Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år. Sidorna "Nytt från KA" ger information på svenska. År 2010 är prenumerationsavgiften 45 euro vid beställning från Kommunala arbetsmarknadsverket (utgivare) och 50 euro vid beställning via ombud. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. Faktureringen sker per kalenderår.

Kuntatyönantaja år 2010 behandlar bland annat nya avtal, produktivitetsutveckling, god arbetslivspraxis, personalfrågor vid kommunsammanslagningar, tryggandet av tillgången på arbetskraft och rekrytering. Årets första exemplar av Kuntatyönantaja utkommer den 5 mars.

Prenumerationer via webbplatsen www.kuntatyonantajalehti.fi > Nytt från KA > Kundtjänst. Där finns elektroniska prenumerationsblanketter, även för utskrift. Närmare information om prenumerationerna: ktlehtitilaus@kuntatyonantajat.fi eller tfn 09 7711 Riitta Ulpovaara.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Markku Jalonen

Chefredaktör                                          Suvi Veramo

För kännedom

  • de ansvariga inom personal- och löneadministration
  • direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter
  • ordförandena för kommunstyrelserna och personalnämnderna
  • de anställda som ansvarar för prenumerationer