På svenska
Yleiskirje
13/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.9.2009

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n määräyksen mukaisesti palkkoja korotetaan 1.9.2009 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella.

Korotukset toteutetaan siten, että henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1929 senttiä tunnilta, työkokemuslisää 13 senttiä tunnilta ja henkilökohtaisia lisiä, työolosuhdelisiä sekä urakkapalkkoja 2,4 prosenttia tunnilta.

Yleiskorotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 2,4 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät 1.9.2009 lukien seuraavasti: 

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

11,3613,13

29

 

B

10,0912,09

26

 

C

9,3710,79

24

II

A

8,999,93

22

 

B

8,849,52

21

III

 

8,659,10

20

IV

 

8,00

19

O

 

8,24

19

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat

7,447,66

19

Perustuntipalkkojen asteikkoa on korotettu IA, IB ja IC palkkaryhmässä alarajalta taulukossa mainittua 2429 senttiä enemmän. Mikäli em. palkkaryhmässä olevan työntekijän perustuntipalkka jää alle palkka-asteikon alarajan, hänen perustuntipalkkaansa tulee korottaa vähintään taulukossa mainittuun alarajaan.

Perustuntipalkkojen asteikon ylärajoihin on tehty alarajaa suurempi korotus.

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Työkokemuslisä 1.9.2009 lukien

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,46 euron, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,92 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,38 euron suuruinen.

Henkilökohtainen lisä 1.9.2009 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,4 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

Työolosuhdelisä 1.9.2009 lukien

Työolosuhdelisiä korotetaan keskimäärin 2,4 prosenttia. Näin korotetun työolosuhdelisän suuruus on enintään 2,69 euroa tunnilta.

Urakkapalkkaus 1.9.2009 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,4 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,4 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.9.2009 lukien, euroa/tunti

Taso I

14,9118,47

Taso II

13,3616,50

Taso III

12,8215,04

Taso IV

12,2514,32

Taso V

11,3813,28

Taso VI

10,4012,09

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2008 IV vuosineljänneksen ja vuoden 2009 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,4 prosenttia. Vuoden 2009 III vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,6 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi