På svenska
Yleiskirje
23/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen eläinlääkäritaksa 1.1.2009 lukien

Ohessa lähetetään tiedoksi Lääkärisopimuksen (2007-2009) liitteen 5 3 §:n mukainen kunnallinen eläinlääkäritaksa. Uusi taksa on voimassa 1.1.2009-31.1.2010.

Eläinlääkäritaksan rakennetta on uudistettu siten, että vaativuudeltaan vastaavia toimenpiteitä on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi eli vaativuusryhmiksi. Nykyinen eläinlääkäritaksa on ollut toimenpidekohtainen. Uudessa taksassa asiakkaalta perittävä hinta on määritelty kunkin vaativuusryhmän osalta enimmäishintana. Nykyisessä taksassa kullakin toimenpiteellä on ollut vähimmäis- ja enimmäishinta. Asiakkaalta kulloisessakin yksittäistapauksessa perittävä hinta määräytyy suoritetun toimenpiteen vaikeusasteen ja toimenpiteen suorittamiseen käytetyn ajan ym. perusteella vastaavasti kuten nykyisinkin.

Käyntipalkkiomääräyksen soveltamista on tarkennettu 2 § 3 momentin osalta soveltamisohjeessa. Uutena asiana on sovittu eläinlääkärin oikeudesta palkkioon kirjallisen terveydenhoito-suunnitelman laatimisesta taksan 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

Eläinlääkäritaksan rakenneuudistuksiin ja tarkistuksiin on käytetty lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 7 §:n pöytäkirja-merkinnässä todetut 1.9.2008 ja 1.9.2009 yleiskorotuserät painotettuina ajankohtaan 1.1.2009. Tarkistusten kustannusvaikutus on keskimäärin 4,5 %:a.

Uudistetun Kunnallisen eläinlääkäritaksan toimivuuden ja soveltamisen seuraamiseksi asetetaan seurantaryhmä. Eläinlääkäritaksassa ilmenevät mahdolliset epäkohdat ratkaistaan
ja korjataan seuraavan sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Ulla-Riitta Parikka

Liitteet (pdf)
 
1.Virkaehtosopimus Lääkärisopimuksen (2007-2009) liitteen 5 3 §:ssä
määrätystä kunnallisesta eläinlääkäritaksasta

2.Kunnallinen eläinlääkäritaksa

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT