Suomeksi
Cirkulär
23/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunal veterinärtaxa fr.o.m. 1.1.2009

För kännedom skickar vi den kommunala veterinärtaxan enligt bilaga 5 § 3 i Läkaravtalet 2007-2009. Den nya taxan gäller 1.1.2009-31.1.2010.

Strukturen på taxan har ändrats så att åtgärder som kravmässigt motsvarar varandra har slagits ihop till större enheter, dvs. kravgrupper. Hittills har veterinärtaxan varit åtgärdsspecifik. I den nya taxan har det pris som debiteras kunden angetts som ett maximalt pris för respektive kravgrupp. I den tidigare taxan hade varje åtgärd ett minimi- och maximipris. Det pris som i respektive fall debiteras kunden bestäms liksom tidigare enligt den utförda åtgärdens svårighetsgrad och tidsåtgången m.m.

Tillämpningen av bestämmelsen om besöksarvoden har preciserats i tillämpningsanvisningen för § 2 mom. 3. Nytt är veterinärernas rätt till arvode för utarbetande av en skriftlig hälsovårdsplan enligt § 5 mom. 2 i taxan.

För de strukturella ändringarna och justeringarna av veterinärtaxan har använts de allmänna förhöjningspotterna 1.9.2008 och 1.9.2009 enligt protokollsanteckningen i § 7 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet, vägda enligt tidpunkten 1.1.2009. Kostnadseffekten av justeringarna är i snitt 4,5 %.

En uppföljningsgrupp tillsätts för att följa hur den kommunala veterinärtaxan fungerar och tillämpas. Eventuella missförhållanden som uppdagas i veterinärtaxan rättas till i samband med förhandlingarna om följande avtal.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                     Markku Jalonen

Förhandlingschef                                Ulla-Riitta Parikka
 

Bilagor

1. Tjänstekollektivavtal om den kommunala veterinärtaxan enligt bilaga 5 § 3 i Läkaravtalet (2007-2009)
2. Kommunal veterinärtaxa 1.1.2009

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT