På svenska
Yleiskirje
2/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

Kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvien viranhaltija/työntekijäryhmien palvelussuhteen ehdoista siltä ajalta, joksi heille on myönnetty virkavapautta tai työlomaa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten.

Mainitun sopimuksen 9 §:n 2 momentin nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, ruokailukustannusten korvaus.

Ruokailukustannusten korvaukseksi on sovittu 22,81 € vuonna 2008 ja 23,21 € vuonna 2009.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Liite (pdf)
Virka- ja työehtosopimukset kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä

Virka- ja työehtosopimus ruokailukustannusten korvauksen määrästä

Virka- ja työehtosopimus ruokailukustannusten korvauksen määrästä
(Samansisältöinen sopimus, allekirjoittajina KT ja Tehy)