Suomeksi
Cirkulär
2/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av § 9 i samma avtal betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en ersättning för måltidskostnader.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader år 2008 är 22,81 och år 2009 23,21 euro.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

Bilagor

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för de måltids- och kurskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för de måltids- och kurskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklitg utbildning  (Ett likalydande avtal, undertecknat av KA och Tehy)