På svenska
Yleiskirje
13/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007-2009) palkantarkistukset 1.9.2008 lukien

Yleiskorotukset 1.9.2008 lukien

Syyskuun alusta korotetaan viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa (tehtäväkohtaista palkkaa) yleiskorotuksella, joka on 2,4 %.

Jos henkilön tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelutunnuksen mukaista peruspalkkaa tai palkka-asteikon alarajaa korkeampi, henkilön tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan yleiskorotuksella 2,4 %. Ammattikorkeakoulun D-osion ja aikuiskoulutuskeskuksen E-osion opettajan henkilökohtaista palkkaa tarkistetaan myös yleiskorotuksella 2,4 %. Samoin kansalais- ja kansanopistojen sekä lasten ja nuorten taidekoulujen tuntiopettajan henkilökohtaista tuntipalkkaa tarkistetaan yleiskorotuksella 2,4 %.

Ohessa lähetetään tiedoksi yleiskorotuksella tarkistetut hinnoittelutunnuksen mukaiset peruspalkat 1.9.2008 lukien.

Yleiskirje liitteineen sekä yleiskorotetut palkat, palkkiot ja taulukot on tulostettavissa myös netistä www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opettajat > Ajankohtaista.

Henkilökohtainen palkanlisä siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

A-osion 10 §:n henkilökohtaista lisää korotetaan em. yleiskorotuksella vain jos paikallinen työnantaja on näin päättänyt. A-osion 11 §:n vuosisidonnainen osa korottuu automaattisesti tarkistettaessa hinnoittelutunnuksen mukaista peruspalkkaa.

Yleiskorotuksella ei koroteta eikä pienennetä B-osion 23 §:n, C-osion 4 liitteen 10 §:n, 5 liitteen 10 §:n, 6 liitteen 9 §:n, 8 liitteen 6 §:n, 10 liitteen 11 §:n, F-osion 10 liitteen 14 §:n, 11 liitteen 27 §:n henkilökohtaista palkanlisää eikä B-osion 24 §:n, C-osion 14 §:n ja F-osion 3 §:n siirtymäkauden lisää.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Vuokko Piekkala

Liitteet (pdf)
1. Tarkennukset yleiskirjeeseen 23/2007
2. Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit 1.9.2008 lukien

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT