Suomeksi
Cirkulär
13/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar från 1.9.2008 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2007–2009)

Allmänna höjningar 1.9.2008

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas grundlöner eller därmed jämförbara månadslöner (uppgiftsrelaterade löner) höjs 1.9.2008 genom en allmän förhöjning på 2,4 %.
 
Om den uppgiftsrelaterade lönen för en person är högre än grundlönen enligt lönesättningspunkten eller högre än den nedre gränsen i löneskalan, justeras den uppgiftsrelaterade lönen genom den allmänna förhöjningen på 2,4 %. Den individuella lönen för lärare vid yrkeshögskolor (i del D) och utbildningscenter för vuxna (i del E) justeras också genom den allmänna förhöjningen på 2,4 %. Likaså justeras den individuella timlönen för timlärare vid medborgarinstitut, folkhögskolor och konstskolor för barn och unga genom den allmänna förhöjningen på 2,4 %.
 
Bifogat sänder vi för kännedom grundlönerna enligt lönesättningspunkterna fr.o.m. 1.9.2008, justerade med den allmänna förhöjningen.
 
Cirkuläret med bilagor och löner, arvoden och tabeller som är höjda genom den allmänna förhöjningen kan också skrivas ut via webben (www.kommunarbetsgivarna.fi > Avtal > Lärare > Aktuellt).

Individuella lönetillägg, övergångstillägg och individuella tillägg

De individuella tilläggen enligt del A § 10 höjs genom den allmänna förhöjningen endast om den lokala arbetsgivaren har beslutat det. Den årsbundna delen enligt del A § 11 höjs automatiskt när grundlönen i en lönesättningspunkt justeras.
 
Den allmänna förhöjningen varken höjer eller minskar det individuella lönetillägget i del B § 23, del C bilaga 4 § 10, bilaga 5 § 10, bilaga 6 § 9, bilaga 8 § 6, bilaga 10 § 11, del F bilaga 10 § 14, bilaga 11 § 27 och inte heller övergångstillägget i del B § 24, del C § 14 eller del F § 3.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Vuokko Piekkala
 
Bilagor
1. Kompletteringar till cirkulär 23/2007
2. Löner samt årsbunden del i procent fr.o.m. 1.9.2008 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT