På svenska
Yleiskirje
12/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.9.2008

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n määräyksen mukaisesti palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Yleiskorotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 2,4 prosenttia, mutta vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät 1.9.2008 lukien seuraavasti: 

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

11,00-12,72

28

 

B

9,78-11,76

25

 

C

9,08-10,46

23

II

A

8,77-9,68

22

 

B

8,63-9,26

21

III

 

8,45-8,85

20

IV

 

7,81

18

O

 

8,05

19

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat

7,25-7,47

18

Perustuntipalkkojen asteikkoa on korotettu IC, IIA ja IIB palkkaryhmässä alarajalta taulukossa mainittua 2123 senttiä enemmän. Mikäli em. palkkaryhmässä olevan työntekijän perustuntipalkka jää alle palkka-asteikon alarajan, hänen perustuntipalkkaansa tulee korottaa vähintään taulukossa mainittuun alarajaan.

Perustuntipalkkojen asteikon ylärajoihin on tehty alarajaa suurempi korotus.

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Työkokemuslisä 1.9.2008 lukien

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,45 euron, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,90 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,35 euron suuruinen


Henkilökohtainen lisä 1.9.2008 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,5 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

Työolosuhdelisä 1.9.2008 lukien

Työolosuhdelisiä korotetaan keskimäärin 1,5 prosenttia. Näin korotetun työolosuhdelisän suuruus on enintään 2,63 euroa tunnilta.

Urakkapalkkaus 1.9.2008 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,5 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,5 prosenttia.

Tavoiteansiot, euroa/tunti

Taso I

14,44-17,90

Taso II

12,95-15,98

Taso III

12,42-14,57

Taso IV

11,87-13,87

Taso V

11,02-12,87

Taso VI

10,08-11,72

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2007 IV vuosineljänneksen ja vuoden 2008 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,4 prosenttia. Vuoden 2008 III vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,6 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi