Suomeksi
Cirkulär
12/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 1.9.2008

I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna 1.9.2008 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.   

Den allmänna förhöjningens kostnadseffekt är i snitt 2,4 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms fr.o.m. 1.9.2008 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grundtimlönen cent/timme

I

A

11,00-12,72

28

 

B

9,78-11,76

25

 

C

9,08-10,46

23

II

A

8,77-9,68

22

 

B

8,63-9,26

21

III

 

8,45-8,85

20

IV

 

7,81

18

O

 

8,05

19

Lönerna för arbets­tagare under 18 år

7,25-7,47

18

I lönegrupperna I C, II A och II B har den undre gränsen i skalan för grundtimlönerna höjts mera än de 2 123 cent som anges i tabellen. Om grundtimlönen för en arbetstagare i en av dessa lönegrupper understiger löneskalans undre gräns, ska grundtimlönen höjas så att den motsvarar minst den undre gräns som nämns i tabellen.

Den övre gränsen i skalan för grundtimlöner har höjts mer än den nedre gränsen.

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Arbetserfarenhetstillägg 1.9.2008

Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att tillägget efter 2 års anställning är 0,45 euro, efter 4 års anställning 0,90 euro och efter 7 års anställning 1,35 euro.
Individuellt tillägg 1.9.2008

Det individuella tillägget höjs med 2,5 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg fr.o.m. 1.9.2008

Arbetsmiljötillägget höjs med i genomsnitt 1,5 procent. Efter förhöjningen kan arbetsmiljötillägget uppgå till högst 2,63 euro i timmen.

Ackordslöner fr.o.m. 1.9.2008

Ackordslönerna, utom när det gäller lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i medeltal 2,5 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordlönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,5 procent

Inkomstmål, euro/timme

Nivå I

14,44-17,90

Nivå II

12,95-15,98

Nivå III

12,42-14,57

Nivå IV

11,87-13,87

Nivå V

11,02-12,87

Nivå VI

10,08-11,72

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster enligt § 35 mom. 1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2007 och I och II kvartalet år 2008 höjs med 2,4 procent. De medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2008 höjs med 1,6 procent.

De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen

Förhandlingschef                                Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi