På svenska
Yleiskirje
6/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön kehittämistoimenpiteet 1.9.2007

Palkantarkistukset

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosiksi 2003-2007 tehdyn sopimuksen perusteella Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) soveltamisalalla on 1.9.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikallisesti käytettävä järjestelyvaraerä, jonka suuruus on vähintään 0,5 % sopimusalan palkkasummasta. Järjestelyvaraerä lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 19 §:n 6 kohdan mukaisten käytössä olevien aritmeettisten keskituntiansioiden summasta.

Järjestelyvaraerän käyttö

Järjestelyvaraerä käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja, joissa korjaustarve on todettu suurimmaksi. Suorituspalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,5 %. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,5 %.

Tavoiteansiot, €/t 

Taso I

13,53-16,77

Taso II

12,13-14,97

Taso III

11,64-13,65

Taso IV

11,12-13,00

Taso V

10,33-12,06

Taso VI

9,44-10,98

Neuvottelumenettely

Paikallisen järjestelyvaran käytöstä neuvotellaan ao. pääsopija-järjestön edustajien kanssa kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Sopijaosapuolet suosittelevat, että järjestelyvaraerästä osa käytetään henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi