På svenska
Yleiskirje
22/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ammattilehti päättäjille ja esimiehille

Kuntatyönantaja on ammattilehti kuntien työnantajatehtävissä toimiville ja esimiehille. Se tarjoaa myös kunnallisille päättäjille taustaa työnantajapäätöksiin. Kuntatyönantajassa on tietoa, jota työnantajatoiminnassa tarvitaan päivittäin.

Kunta-alalla tapahtuu lähivuosina muutoksia, joiden toteuttaminen vaatii esimiehiltä monipuolisia henkilöstöhallinnon taitoja ja kykyä johtaa muutosta. Palvelurakenteiden uudistaminen edellyttää oikeaa tietoa työmarkkinoista ja hyvää työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa. Kuntatyönantaja-lehti tukee paikallisia työnantajia muutoksissa.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantajan johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin. KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilattaisiin työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantaja ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehdessä on myös ruotsinkielinen osa Nytt från KA. Vuonna 2008 lehden tilaushinta on 40 euroa julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 45 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Tilaukset voi tehdä joko lehden esitteen tilauslomakkeella tai lehden verkkosivuilta www.kuntatyonantajalehti.fi > Asiakaspalvelu. Verkkosivuilla on myös mahdollisuus tilata lehti joukkotilauksena usealle henkilölle.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Työmarkkinatiedottaja                              Kirsti Hyrkäs

Liite  Lehden esite
Tiedoksi
Henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
Kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
Lehtitilauksista vastaavat

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT