Suomeksi
Cirkulär
22/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Facktidskrift för arbetsgivare och chefer

Kuntatyönantaja är en facktidskrift för arbetsgivare och chefer i kommunerna. Den ger också kommunala beslutsfattare bakgrundsinformation om arbetsgivarnas beslut. Kuntatyönantaja innehåller information som behövs i den dagliga arbetsgivarverksamheten.

Under de närmaste åren genomgår kommunsektorn förändringar som kräver att cheferna har mångsidiga kunskaper i personalförvaltning och en förmåga att leda förändringen. Reformen av servicestrukturerna kräver rätt information om arbetsmarknaden och god arbetsgivar- och personalpolitik. Tidskriften Kuntatyönantaja stödjer de lokala arbetsgivarna i förändringen.

Kommunala arbetsmarknadsverket anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter. Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Kuntatyönantaja utkommer 6 gånger om året. Sidorna Nytt från KA ger information på svenska. År 2008 är prenumerationsavgiften 40 euro vid beställning från utgivaren, dvs. Kommunala arbetsmarknadsverket, och 45 euro vid beställning via ombud. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. Faktureringen sker per kalenderår.

Prenumerationer kan göras antingen på beställningsblanketten i reklambladet eller på tidningens webbplats www.kuntatyonantajalehti.fi > Nytt från KA > Kundtjänst. På webbplatsen kan man också beställa tidningen som massprenumeration till flera personer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Markku Jalonen

Arbetsmarknadsinformatör                    Kirsti Hyrkäs

Bilaga  Reklamblad

För kännedom
Ansvariga inom personal- och löneadministration
Direktörer och chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter
Ordförandena för kommunstyrelserna och personalnämnderna
Anställda som ansvarar för prenumerationer

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT