På svenska
Yleiskirje
16/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2007-2009

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 1.10.2007 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (Lääkärisopimus 2007-2009) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio. Muistio on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä johtuvat samapalkkaisuuserät ja korotukset ilmenevät lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjasta. Em. samapalkkaisuuspöytäkirja on lähetetty KVTES:n 2007-2009 yleiskirjeen 13/2007 liitteenä.

Lääkärisopimus on voimassa 1.10.2007-31.1.2010 kuten muutkin kunta-alan sopimukset. Yleiskorotukset toteutetaan 1.10.2007, 1.9.2008 ja 1.9.2009. Lisäksi palkkahinnoitteluihin on tehty 1.3.2008 eräitä rakenteellisia muutoksia ja peruspalkkoja on tarkistettu kohdennetusti. Paikalliset järjestelyerät toteutetaan 1.3.2008 ja 1.5.2009.

Sopimusratkaisussa painopistealueena ovat paikalliset järjestelyerät, terveyskeskusten ja sairaaloiden erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien, sairaaloiden erikoistuvien lääkärien ja erikoiseläinlääkärien peruspalkkojen tarkistukset sekä eräiden suoriteperusteisten korvausjärjestelmien uudistaminen. Sopimusmuutokset on merkitty reunaviivoin.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen sopimuskorotukset ja samapalkkaisuuden edistämistoimenpideohjelma nostavat palkkakustannuksia sopimuskauden aikana keskimäärin noin 11 %, sairaanhoitopiireissä kuitenkin keskimäärin noin 12 % erikoismaksuluokan loppumisesta johtuvan ylimääräisen korvauserän vuoksi. Kustannukset vaihtelevat eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen mm. henkilöstörakenteesta. Kustannukset on laskettu kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2006 lokakuulta Tilastokeskukselle ilmoittamien palkkatietojen pohjalta.

Sopimuskauden korotukset nostavat palkkoja vuonna 2008 keskimäärin 5,3 % ja vuonna 2009 keskimäärin 3,3 % edellisen vuoden vuosikeskiarvioon verrattuna.

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi johtaville lääkäreille ja
hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Ulla-Riitta Parikka

Liitteet (pdf)  
1.Muistio sopimusmuutoksista
2.Lääkärisopimus 2007-2009
3.Lääkärisopimuksen palkkahinnoittelut 1.10.2007
4.Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.9.2008
5.Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo 1.3.2008

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT