På svenska
Yleiskirje
4/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TS:n 2005-2007 mukaiset vuoden 2006 liittoerä ja tasa-arvoerä

TS-05:n sopijaosapuolet eivät ole allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 2 kohdan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla 31.1.2006 mennessä sopineet siinä mainittujen 0,4 prosentin suuruisen liittoerän ja 0,1 prosentin suuruisen tasa-arvoerän käytöstä. Tämän vuoksi nämä erät käytetään allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n, 4 §:n 2 kohdan 2 kappaleen ja 3 kappaleen ja 3 kohdan sekä 6 §:n määräysten mukaisesti. Seuraavassa on lueteltu vuonna 2006 TS-05:n allekirjoituspöytäkirjan perusteella ja 13.11.2002 allekirjoitetun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä vuosina 2003–2007 koskevan sopimuksen (kehittämissopimus, KT:n yleiskirje 1/2003) perusteella maksettavat palkankorotukset.

Palkankorotukset vuonna 2006

Yleiskorotus 1.6.2006 lukien 1,8 % (1,4 % + 0,4 %)

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2006 lukien yleiskorotuksella (1,4 %) ja liittoerän yleiskorotusosalla (0,4 %). Vastaavasti viranhaltijan ja työntekijän henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan kumpaakin 1,8 prosentilla.

Kertakorvaus elokuussa 2006  0,3 %

Elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 1.6.2006–15.8.2006 asianomaisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olleelle kertakorvauksena 0,3 prosenttia (3 x 0,1 %) heinäkuun 2006 varsinaisesta palkasta.

Paikalliset järjestelyerät 1.9.2006 lukien 0,4 % (kehittämissopimuksen mukainen erä) ja 0,1 % (tasa-arvoerä)

Kehittämissopimuksen mukainen 0,4 prosentin suuruinen järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on niiden esim. johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joissa korjaustarve on suurin ottaen huomioon kehittämissopimuksen 1 kohdassa mainitusta selvityksestä (ns. Kunpas-selvitys) tehtävät johtopäätökset. Mainittu 0,1 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä (tasa-arvoerä) käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tällöin on erityisesti pyrittävä parantamaan niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen​

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT