Suomeksi
Cirkulär
4/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Branchpotten och jämställdhetspotten 2006 enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2005–2007 (TS-05)

Avtalsparterna i TS-05 hade inte 31.1.2006 kommit överens om användningen av branschpotten på 0,4 procent och jämställdhetspotten på 0,1 procent enligt § 4 punkt 2 stycke 1 i underteckningsprotokollet. Därför används dess potter enligt bestämmelserna i § 3, § 4 punkt 2 stycke 2 och 3, § 4 punkt 3 och § 6. Nedan finns en förteckning över löneförhöjningar år 2006 som betalas med stöd av underteckningsprotokollet till TS-05 och avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003–2007 (löneutvecklingsavtalet, KA:s cirkulär 1/2003), som undertecknades 13.11.2002.

Löneförhöjningar år 2006

Allmän förhöjning 1.6.2006 (TS-05)

1,8 % (1,4 % + 0,4 %)
Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2006 genom en allmän förhöjning (1,4 %) och med en del av branschpotten (0,4 %). Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas individuella tillägg och separattillägg höjs likaså med 1,8 procent.

Engångsersättning i augusti 2006 0,3 %

I samband med löneutbetalningen i augusti 2006 betalas en engångsersättning på 0,3 procent (3 x 0,1 %) av den ordinarie lönen i juli 2006 till personer som varit anställda hos kommunen eller samkommunen 1.6.2006–15.8.2006.

Lokala justeringspotter 1.9.2006 0,4 % (enligt löneutvecklingsavtalet) och 0,1 % (jämställdhetspott)

Justeringspotten på 0,4 procent enligt löneutvecklingsprogrammet används för att rätta till lokala missförhållanden i uppgiftsrelaterade löner och för att betala individuella löner. När de uppgiftsrelaterade lönerna höjs skall man i första hand korrigera lönerna för till exempel personer i ledande ställning där behovet av korrigering har konstaterats vara störst med beaktande av slutsatserna från den utredning (Kunpas) som nämnts punkt 1 i löneutvecklingsavtalet. Den lokala justeringspotten på 0,1 procent (jämställdhetspotten) används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att betala individuella tillägg. Vid fördelningen av potten bör man framför allt sträva efter att förbättra lönesituationen för kvinnor som har en lön som inte stämmer överens med arbetets svårighetsgrad och den utbildning som uppgiften kräver.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Jouni Ekuri

Förhandlingschef    Jyrki Hämäläinen

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT