På svenska
Yleiskirje
20/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatilastot KVTES:ssä, TS:ssä sekä LS:ssä

opimuksessa kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007 (KT:n yleiskirje 1/2003) on sovittu mm., että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuosittain tilaston, josta käy ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili. Vastaava tilasto julkaistaan ylimmän johdon palkoista ja eräistä muistakin erikseen sovittavista palkkahinnoittelun ulkopuolisista henkilöstöryhmistä.

Oheisena (liitteet 1–3) lähetetään tiedoksi keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005 KVTES:n, TS:n ja Lääkärisopimuksen sopimusaloilla. Ne perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tilastoon (Tilastokeskuksen keräämä Kuntasektorin palkat). Edellinen vastaava tilasto lähetettiin KT:n yleiskirjeessä 25/2005.

Tilastotiedot ovat lokakuulta 2005, joten ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita sopimuskorotuksia tai muita tehtäväkohtaisten palkkojen muutoksia. KVTES:n ja TS:n palkkoja on korotettu 1,8 prosentin yleiskorotuksella 1.6.2006 lukien. Välttämättä kaikki syksyn 2005 paikallisen järjestelyerän kohdentamiset eivät sisälly Lääkärisopimuksen palkkatilastoon. Jos palkkatilastoja käytetään vertailupohjana paikallisille palkkaratkaisuille, lokakuun 2005 jälkeen tehdyt korotukset on otettava huomioon. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                                  Margareta Heiskanen 

LIITTEET (pdf)
1.KVTES:n keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden 
desiilit lokakuussa 2005
2.Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat 
ja niiden desiilit lokakuussa 2005
3.Lääkärisopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja 
niiden desiilit lokakuussa 2005

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT