Suomeksi
Cirkulär
20/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistik inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och tjänstekollektivavtalet för läkare

I avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003–2007 (KA:s cirkulär 1/2003) finns bl.a. en överenskommelse om att Kommunala arbetsmarknadsverket från och med år 2003 årligen publicerar statistik som anger de genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil. Motsvarande statistik publiceras om den högsta ledningens löner och enligt särskild överenskommelse också om vissa andra personalgrupper utanför lönesättningen.

Som bilaga (1–3) sänds de genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom AKTA, TS och läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2005 för kännedom. De bygger på den färskaste statistiken (Statistikcentralens uppgifter om lönerna inom kommunsektorn). Föregående motsvarande statistik skickades i KA:s cirkulär 25/2005.

Eftersom uppgifterna är från oktober 2005 saknas avtalsenliga förhöjningar och övriga ändringar i de uppgiftsrelaterade lönerna som gjorts efter denna tidpunkt. Lönerna i AKTA och TS har höjts med en allmän höjning på 1,8 procent 1.6.2006. Det är möjligt att inte alla lokala justeringar hösten 2005 ingår i läkaravtalets lönestatistik. Om lönestatistiken används som jämförelsematerial vid lokala lönebeslut bör förhöjningar som gjorts efter oktober 2005 beaktas.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                    Jouni Ekuri

Utredningschef                                  Margareta Heiskanen 

BILAGOR
1.De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom AKTA och
decilindelningen i oktober 2005
2.De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom tekniska sektorn och decilindelningen i oktober 2005
3.De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom läkaravtalet och
decilindelningen i oktober 2005

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT