På svenska
Yleiskirje
1/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Opas tasa-arvosuunnitteluun

Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1. päivänä 2005. Lain merkittävimpiä muutoksia on tasa-arvosuunnitelmalle asetettu vähimmäissisältö. Laki velvoittaa suunnitelman laatimiseen kaikki sellaiset työnantajat, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama kolmikantainen työryhmä on laatinut oppaan siitä, mitä uudistetun tasa-arvolain 6 a § edellyttää tasa-arvosuunnitelmilta. Oppaassa on ohjeita tasa-arvosuunnittelun käynnistämisestä ja tasa-arvosuunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista, kuten palkkakartoituksen laatimisesta. Tasa-arvosuunnitelman vähimmäissisällön lisäksi oppaassa on mm. esimerkkejä suunnitelmiin sisällytettävistä mahdollisista tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä. Opas on tämän yleiskirjeen liitteenä 1. Opas on myös pdf-julkaisuna KT:n verkkosivuilla: www.kuntatyonantajat.fi>Julkaisut.

Oppaan kohdassa 3.2.3. on selostettu palkkakartoituksen tekemistä työpaikalla. Oppaan lisäksi palkkakartoituksen laatimisesta on ohjeita Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 21/2005. Selvityksessä työpaikan tasa-arvotilanteesta ja siihen sisältyvässä palkkakartoituksessa kannattaa käyttää hyödyksi henkilöstöraportin tunnuslukuja (ks. kunta-alan henkilöstöraporttisuositus, KT:n yleiskirje 10/2004).

Koska kunnissa on ilmennyt tarvetta jonkinlaiselle palkkakartoitusmallille, on Kunnallinen työmarkkinalaitos laatinut tämän yleiskirjeen liitteeksi 2 perusesimerkin palkkakartoituksen laatimisesta kunta-alalla.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                                   Vuokko Piekkala 

LIITTEET (pdf)
1.Tasa-arvosuunnittelun mitä, miksi miten? -opas (STM)
2.Esimerkki kuntasektorin palkkakartoituksesta

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT