På svenska
Yleiskirje
6/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005-2007

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja ja muuttuneet sopimusmääräykset, jotka tulevat voimaan 1.3.2005. Ohessa myös 1.3.2005 voimaan tulevat C-palkkataulukot, euromääräiset palkat ja lisäpalkkiot, joihin on tehty tulopoliittisen sopimuksen mukaiset yleiskorotukset. Elokuun alusta voimaan tulevista sopimusmuutoksista liitteessä on peruskoulun yhteissuunnittelutyöaikamääräys. Muista sopimusmuutoksista tiedotetaan myöhemmin erikseen maalis-huhtikuun aikana yleiskirjeellä ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla.

Uusi OVTES on voimassa 16.2.2005-30.9.2007. Sopimus on 16.12.2004 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukainen.

Kustannusvaikutus

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen keskimääräinen kustannusvaikutus opetusalan palkkasummasta vuonna 2005 on 2,5 % ja vuonna 2006 on 2,2 %. Se sisältää yleiskorotuksen sekä liitto- ja tasa-arvoerän.

Liitteeseen on otettu kaavio kuvaamaan palkantarkistusten ajankohtia. Kaavio sisältää yleiskorotukset, liittoerät, tasa-arvoerän sekä peruskoulun opettajien yhteissuunnittelutyöajan lisäämisen ja kunnallisen kehittämisohjelman osuuden.

Sopimuskirja

OVTES painetaan myöhemmin keväällä sen jälkeen kun vuoden 2005 liittoerästä on sovittu. Sopimus liittoerän käytöstä tehdään 28.2.2005 mennessä.

Selostustilaisuudet

Palkka-asiamiehille järjestetään uusien sopimusten selostustilaisuudet 12.1. ja 17.1. Helsingissä, kuten yleiskirjeessä 1/2005 on todettu. Efeko tulee järjestämään maksullisia koulutustilaisuuksia vuoden 2005 aikana. Efeko tiedottaa niistä myöhemmin erikseen.

Muutokset on luettavissa myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen koti­sivuilla. C-palkkataulukot, euromääräiset palkat sekä tunti- ja ylituntipalkkioihin liittyvät taulukot ja lisäpalkkiot ovat kotisivuillamme kohdassa Palkat ja palkkiot. Näitä taulukoita noudatetaan 1.3.2005 alkaen, jolloin sopimuksen ensimmäinen yleiskorotus toteutuu. Niillä, joilla vuoden 2005 aikana toteutetaan muita sopimusmuutoksia, em. palkkamuutokset ovat voimassa heinäkuun 2005 loppuun.

Vuoden 2005 sopimusmuutokset sovitaan keskitetysti, joten paikallisia järjestelyvaroja ei opetushenkilöstön palkkaukseen ole käytettävissä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Vuokko Piekkala
 

LIITTEET  

  1. Allekirjoituspöytäkirja ja muuttuneet sopimusmääräykset
  2. OVTES 2005-2007 ja sen tärkeimmät 1.3.2005 voimaan tulevat sopimusmuutokset sekä peruskoulun yhteissuunnittelutyöaika
  3. Yleiskorotetut palkat, palkkiot ja C-palkkataulukot 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT