På svenska
Yleiskirje
33/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan 9. valtakunnallinen työhyvinvointisymposium Kuopiossa

Yhdeksäs valtakunnallinen kunta-alan työhyvinvointisymposium järjestetään 7.8.2.2006 Kuopion Musiikkikeskuksessa, Kuopionlahdenkatu 23.

Kunta-alan työhyvinvointisymposiumin tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista kuntasektorin henkilöstön työhyvinvoinnin kysymyksistä sekä kannustaa omaehtoiseen kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Symposiumin ensimmäisenä päivänä paneudutaan otsikolla "Kaveria ei jätetä" työhyvinvointiin työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyönä, työuupumukseen ja työn houkuttelevuuteen sekä "säädösklinikalla" työsuojelua, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yksityisyyden suojaa koskeviin säädöksiin. Toisena päivänä otsikon "Ei hoppu hyväksi eikä kiire kunniaksi" alla käsitellään kiirettä ja ajankäyttöä sekä unen merkitystä työn ja vireyden kannalta.

Symposium on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja seurakuntayhtymien johdolle, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, työsuojelun ja työterveyshuollon vastuuhenkilöille sekä muille kunta- ja seurakuntasektorin kehittäjille, päättäjille ja tekijöille. Symposiumiin osallistumisesta voi saada erikseen sovittavalla tavalla opintosuorituksen, ohjelmasisältö on hyväksytty työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi sekä symposiumin ohjelmasisältöä voidaan käyttää työterveyshoitajien ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Kunnallinen työmarkkinalaitos toivoo symposiumiin kuntien ja kuntayhtymien työnantaja-asemassa olevien runsasta osanottoa.

Yleiskirjeen liitteenä on symposiumin ohjelma ja ilmoittautumislomake, jotka pyydetään saattamaan myös yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenten tietoon.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                               Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                           Markku Roiha


LIITTEET    Seminaariohjelma