Suomeksi
Cirkulär
33/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det nionde rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn

Det nionde rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn ordnas 78 februari 2006 i musikcentret Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23. Symposiet hålls på finska.

Symposiet syftar till att väcka debatt om aktuella frågor kring arbetsförmåga och ge impulser till utvecklings- och utredningsarbete på arbetsplatserna. Första dagen diskuteras arbetshälsa som samarbete mellan företagshälsovården och arbetsplatsen, utbrändhet och hur arbetet kan göras lockande. I "lagkliniken" behandlas bestämmelser om arbetarskydd, jämställdhet, likabehandling och integritetsskydd. Under den andra dagen diskuteras stress och tidsanvändning samt sömnens betydelse för arbete och vitalitet.

Symposiet arrangeras för ledningen i kommuner, samkommuner, församlingar och kyrkliga samfälligheter, för ansvariga inom personalförvaltningen, arbetarskyddet och företagshälsovården och för andra utvecklare, beslutsfattare och anställda inom kommun- och församlingssektorerna. Deltagande i symposiet kan enligt separat överenskommelse godkännas som studieprestation. Programmet har godkänts som teoretisk utbildning i kursform i specialiseringsutbildningen för läkare inom företagshälsovården och symposiet kan användas som fortbildning för företagshälsovårdare.

Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarrepresentanterna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på symposiet.

Som bilaga till cirkuläret följer programmet och en anmälningsblankett. Vi ber er vänligen också ge informationen vidare till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                Jouni Ekuri

Förhandlingschef                          Jukka Sädevirta

Bilagor  Seminarieprogram och anmälningsblankett