På svenska
Yleiskirje
32/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2006 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005-2007 liitteessä 17 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan 1.1.2006 lukien. Tarkistukset koskevat kilometrikorvauksia, majoittumiskorvauksia sekä ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia.

Yleiskirjeen liitteenä ovat selvyyden vuoksi kaikki liitteen 17 korvaukset. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio


LIITE
KVTES:n liitteen 17 matkakustannusten korvaukset sekä ulkomaan päivärahat ja hotellikorvaukset