Suomeksi
Cirkulär
32/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2006

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 17 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets 2005-2007 justeras 1.1.2006. Justeringarna gäller kilometerersättningar, måltidsersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid både inrikes- och utrikesresor.

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i bilaga 17.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Heikki Saipio

BILAGA 
Ändringar i bilaga 17 i AKTA samt dagtraktamente och hotellersättningar vid resor till utlandet