På svenska
Yleiskirje
27/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Perhepäivähoitajia koskevat KVTES:n liitteen 12 eräät palkankorotukset vuodeksi 2005

Liite 12 A

Tämä yleiskirje ei tule sovellettavaksi niissä kunnissa ja kuntayhtymissä, jotka ovat siirtyneet uuden perhepäivähoitajaliitteen 12 A piiriin. Tässä yleiskirjeessä jaettavaksi mainitut rahaerät on jo sisällytetty liitteen 12 A sopimusmääräyksiin lukuun ottamatta 1.6.2006 yleiskorotusta (1,4 %). Tämän em. korotuksen käyttö ohjeistetaan myöhemmin.

Liite 12

Tämä yleiskirje koskee ainoastaan niitä kuntia ja kuntayhtymiä, jotka jatkavat edelleen vanhan palkkausjärjestelmän liitteen 12 soveltamista.

Liitteeseen 12 suoritettiin 1.3.2005 ainoastaan tulopoliittisen sopimuksen mukainen yleiskorotus ja muut sopimuskauden korotukset jätettiin sovittavaksi myöhemmin.

Liitteen 12 piiriin kuuluville perhepäivähoitajille suoritetaan 1.9.2005 lukien seuraavat korotukset

Liitteen 12 piiriin kuuluville perhepäivähoitajille on tulopoliittisen sopimuksen 1.3.2005 mukainen liittoerä 0,6 % siirretty suoritettavaksi paikallisena järjestelyeränä 1.9.2005 lukien. Tämän liittoerän siirrosta johtuen maksetaan syyskuun 2005 palkanmaksun yhteydessä kertakorvauksena 3,6 % (6 x 0,6 %), mikä lasketaan perhepäivähoitajalle syyskuussa maksettavasta varsinaisesta palkasta.

Todettakoon, että muiden KVTES:n piiriin kuuluvien osalta on em. liittoerä käytetty yleiskorotukseen jo 1.3.2005.

KVTES:n piiriin kuuluvilla on 1.9.2005 käytössä myös palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman mukainen 0,8 %:n suuruinen järjestelyerä, jota sovelletaan myös liitteen 12 piiriin kuuluviin perhepäivähoitajiin. Paikallisen järjestelyerän jakamisesta on tarkemmat ohjeet yleiskirjeessä 1/2005.

Muutos sopimusmääräykseen 1.9.2006

1.9.2006 lukien tehdään muutos KVTES:n liitteen 12 II luvun 1 §:n määräykseen siten, että liitteen piiriin kuuluviin perhepäivähoitajiin sovelletaan myös KVTES:n II luvun 6 §:n 2 momentin pöytäkirjamerkinnän määräystä henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärästä.

Sopimuskauden korotukset vuosiksi 2006-2007

Liitteen 12 osalta tullaan noudattamaan samoja määräyksiä kuin mitä on sovittu muiden KVTES:n piiriin kuuluvien osalta vuosiksi 2006-2007.

1.6.2006 lukien tarkistetaan liitteen 12 3 §:n palkkahinnoittelua ja muita liitteen euromääräisiä lisiä. Ko. tarkistukseen tullaan käyttämään tulopoliittisessa sopimuksessa sovittua yleiskorotusta 1,4 % ja liittoerää 0,4 %. Näistä tarkistuksista tiedotetaan myöhemmin yleiskirjeessä samassa yhteydessä kuin muidenkin KVTES:n piiriin kuuluvien palkkahinnoitteluja tarkistetaan.

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan tiedoksi kunnassa myös perhepäivähoidosta vastaaville. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri


Neuvottelupäällikkö                                   Ulla-Riitta Parikka​