På svenska
Yleiskirje
25/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatilastot KVTES:ssä, TS:ssä sekä LS:ssä

Sopimuksessa kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007 (KT:n yleiskirje 1/2003) on sovittu mm., että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuosittain tilaston, josta käy ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien peruspalkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili. Vastaava tilasto julkaistaan ylimmän johdon peruspalkoista ja eräistä muistakin erikseen sovittavista palkkahinnoittelun ulkopuolisista henkilöstöryhmistä.

Oheisena (liitteet 1-3) lähetetään tiedoksi keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2004 KVTES:n, TS:n ja Lääkärisopimuksen sopimusaloilla. Ne perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tilastoon (Tilastokeskuksen keräämä Kuntasektorin palkat), joka valmistui aikaisempia vuosia myöhemmin. Edellinen vastaava tilasto lähetettiin KT:n yleiskirjeessä 20/2004.

Tilastotiedot ovat lokakuulta 2004, joten ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita sopimuskorotuksia tai muita peruspalkan muutoksia. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteisiin on tehty muutoksia 16.2.2005 lukien. Jos palkkatilastoja käytetään vertailupohjana paikallisille palkkaratkaisuille, lokakuun 2004 jälkeen tehdyt korotukset ja voimassa oleva palkkahinnoittelu on otettava huomioon.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri


Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

 

LIITTEET

  1. KVTES:n keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2004
  2. Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2004
  3. Lääkärisopimuksen keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2004