Suomeksi
Cirkulär
25/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistik inom AKTA, tekniska avtalet och läkaravtalet

I avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 (KA:s cirkulär 1/2003) finns bl.a. en överenskommelse om att Kommunala arbetsmarknadsverket från och med år 2003 årligen publicerar statistik som anger de genomsnittliga grundlönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil. Motsvarande statistik publiceras om den högsta ledningens grundlöner och enligt särskild överenskommelse också om vissa andra personalgrupper utanför lönesättningen.

Som bilaga (1-3) sänds för kännedom de genomsnittliga grundlönerna inom AKTA, TS och läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2004. De bygger på den färskaste statistiken (Statistikcentralens uppgifter om lönerna inom kommunsektorn) som i år blev klar senare än vanligt. Föregående motsvarande statistik skickades i KA:s cirkulär 20/2004.
 
Eftersom uppgifterna är från oktober 2004 saknas avtalsenliga förhöjningar och övriga ändringar i grundlönen som gjorts efter denna tidpunkt. Lönesättningsbilagorna i AKTA har justerats 16.2.2005. Om lönestatistiken används som jämförelsematerial vid de lokala lönebesluten bör förhöjningar som gjorts efter oktober 2004 och den gällande lönesättningen beaktas.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri
 
Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

 
Bilagor  

  1. De genomsnittliga grundlönerna inom AKTA och decilindelningen i oktober 2004
  2. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom tekniska sektorn och decilindelningen i oktober 2004
  3. De genomsnittliga grundlönerna inom läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2004