På svenska
Yleiskirje
20/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.9.2005

Palkantarkistukset

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosiksi 2003-2007 tehdyn sopimuksen perusteella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) soveltamisalalla on 1.9.2005 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikallisesti käytettävä järjestelyvaraerä, jonka suuruus on vähintään 0,8 % sopimusalan palkka­summasta. Järjestelyvaraerä lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 19 §:n 6 kohdan mukaisten käytössä olevien aritmeettisten keskituntiansioiden summasta.

Järjestelyvaraerän käyttö

Järjestelyvaraerä käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja, joissa korjaustarve on todettu suurimmaksi. Suorituspalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,8 %. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,8 % ja näin muodostuvat tavoiteansiot, kiinteät osat ja rahaksimuuntokertoimet ovat seuraavat:

Tavoiteansiot, €/t

Taso I 13,17-16,33
Taso II 11,81-14,58
Taso III 11,33-13,29
Taso IV 10,83-12,66
Taso V 10,06-11,74
Taso VI   9,18-10,70

Kiinteät osat, €/t

Taso I 8,57-10,61
Taso II 7,68-  9,47
Taso III 7,37-  8,64
Taso IV 7,04-  8,23
Taso V 6,53-  7,63
Taso VI 5,97-  6,96

Rahaksimuuntokertoimet, €/min

Taso I 0,0768-0,0953
Taso II 0,0689-0,0851
Taso III 0,0661-0,0775
Taso IV 0,0632-0,0739
Taso V 0,0587-0,0685
Taso VI 0,0536-0,0624

Neuvottelumenettely

Paikallisen järjestelyvaran käytöstä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestön edustajien kanssa kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen