På svenska
Yleiskirje
19/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Paikallisten virka- ja työehtosopimusten toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriölle

Kunnallinen työmarkkinalaitos on aikanaan antanut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen toimittaa jäljennös tai tekninen tallenne paikallisista virka- ja työehtosopimuksista työsuojelusta ja valvonnasta vastaavalle ministeriölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että Kunnallinen työmarkkinalaitos muuttaisi kunnille ja kuntayhtymille antamaansa ohjetta siten, että paikallisia virka- ja työehtosopimuksia ei enää tarvitse toimittaa valvonnasta vastaavalle sosiaali- ja terveysministeriölle. Perusteluna on se, että paikallisia sopimuksia ei tarvita työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamismenettelyssä eikä yleensä myöskään työsuojelun valvontatehtävässä. Valvonnassa mahdollisesti tarvittavat yksittäiset sopimukset voidaan hankkia erikseen.

Edellä mainittuun viitaten Kunnallinen työmarkkinalaitos peruuttaa aikaisemmat ohjeensa. Vastaisuudessa kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitse lähettää paikallisia virka- ja työehtosopimuksia tiedoksi valvonnasta vastaavalle ministeriölle. Paikallisia sopimuksia ei tarvitse lähettää tiedoksi myöskään Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, jollei kunta tai kuntayhtymä katso sitä jostakin syystä perustelluksi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio