Suomeksi
Cirkulär
19/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lokala kollektivavtal skickas inte längre till social- och hälsovårdsministeriet

Kommunala arbetsmarknadsverket har tidigare gett kommunerna och samkommunerna anvisningar om att skicka en kopia eller en dataupptagning av sina lokala tjänste- och arbetskollektivavtal till det ministerium som ansvarar för arbetarskydd och tillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att Kommunala arbetsmarknadsverket ska ändra sin anvisning till kommunerna och samkommunerna så att lokala tjänste- och arbetskollektivavtal inte längre behöver skickas till social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för tillsynen. Förslaget motiveras med att de lokala avtalen inte längre behövs vid fastställandet av kollektivavtalens allmänt bindande verkan och i allmänhet inte heller för tillsynsuppgifter inom arbetarskyddet. De enskilda avtal som eventuellt behövs för tillsynen kan skaffas särskilt.

Med hänvisning till ovanstående återtar Kommunala arbetsmarknadsverket sina tidigare anvisningar. Framöver behöver kommunerna och samkommunerna inte längre skicka de lokala tjänste- och arbetskollektivavtalen för kännedom till det ministerium som ansvarar för tillsynen. De lokala avtalen behöver inte heller längre skickas för kännedom till Kommunala arbetsmarknadsverket, såvida kommunen eller samkommunen inte av någon anledning anser det vara motiverat.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio