På svenska
Yleiskirje
18/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta-seminaari 2005

Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari, Lappeenranta-seminaari järjestetään 28. kerran 18.-19.8.2005 kaupungintalon kongressisalissa, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Lappeenranta-seminaarin teemana on tällä kertaa kuntien rooli Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Erityisesti pohditaan kuntien henkilöstön ja henkilöstöjohtamisen merkitystä korkeatuloksellisten kuntaorganisaatioiden toiminnassa. Seminaarin ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja tapausesimerkkejä sekä erityissessio kunnallishallinnon tuloksellisuuden kehittämisestä ja Kartuke-tutkimushankkeen tuloksista.

Kunnat kohtaavat entistä enemmän tuottavuuden ja tehokkuuden vaatimuksia, joilla parannetaan tuloksellisuutta lyhyellä tähtäimellä. Työelämän kestävään kehitykseen perustuva tuloksellisuustyö jää näissä paineissa jalkoihin. Kuntien on kuitenkin järjestettävä kuntalaisilleen laadukkaat ja riittävät palvelut, jotka turvataan pitkän tähtäimen työelämän kestävään kehitykseen ja henkilöstöjohtamiseen liittyvällä kehittämisellä.

Kunnat tarvitsevat tällaisen kehittämistyön käynnistämisessä neuvontaa ja ohjausta työmarkkinaosapuolilta, kokemuksia toisilta kunnilta ja ulkopuolisia resursseja tutkimusavusteiseen kehittämiseen. Tehokkaimmin nämä toteutuvat verkostokehittämisen avulla.

Tilaisuus on tarkoitettu henkilöstöhallinnon, johtamisen ja yhteistoiminnan kehittäjille, päättäjille ja tekijöille. Osallistujiksi tähän vuosittaiseen suurtapahtumaan odotetaan tänäkin vuonna lähes tuhatta työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajaa. Kunnallinen työmarkkinalaitos toivoo, että myös työnantajat lähettävät edustajiaan seminaariin.

Seminaari on vuorovaikutteinen; tarkoitus on välittää kommentteja, tehdä kysymyksiä ja käydä keskustelua.

Liitteenä on seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen. Ne pyydetään saattamaan myös yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenten tietoon. Järjestäjistä riippumattomista syistä aiheutuvat muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jukka Sädevirta

 

LIITE  Seminaariohjelma