Suomeksi
Cirkulär
18/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 2005

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn, seminariet i Villmanstrand, arrangeras för 28 gången 18-19.8.2005 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Tema för seminariet är den här gången kommunernas roll i utvecklingen av den finländska konkurrenskraften och välfärden. Vid seminariet dryftas särskilt vilken betydelse kommunernas personal och personalledning har för kommunorganisationernas resultat. I seminarieprogrammet ingår föreläsningar av experter, fallbeskrivningar och en särskild session om resultatutveckling i kommunalförvaltningen och resultaten av forskningsprojektet Kartuke.

Kommunerna möter allt större krav på produktivitet och effektivitet som förbättrar resultaten på kort sikt. Resultatutvecklingsarbete som är inriktat på en hållbar arbetslivsutveckling hamnar i skymundan i den pressade situationen. Kommunerna är dock skyldiga att tillhandahålla tillräckliga tjänster av hög kvalitet för kommuninvånarna. Garantin för detta är en hållbar arbetslivsutveckling på lång sikt och utveckling av personalledningen.

För detta slag av utvecklingsarbete behöver kommunerna råd och handledning av arbetsmarknadsparterna, erfarenheter från andra kommuner och utomstående resurser för forskningsbaserad utveckling. Nätverksarbete är den effektivaste metoden att åstadkomma detta.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Det årliga storevenemanget förväntas också i år samla närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna sänder representanter till seminariet.

Seminariet bygger på växelverkan och uppmuntrar till kommentarer, frågor och diskussioner.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Ändringar i programmet kan ske av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta

BILAGA  Seminarieprogrammet  (på finska)