På svenska
Yleiskirje
13/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Soveltamisohjeita sekä yleiskirjeiden 24/2004 ja 6/2005 virheitä (OVTES)

Peruskoulun erityisopetus

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman vuosina 2003-2007 (13.11.2002) vuoden 2004 kehittämiserästä allekirjoitettiin virka- ja työehtosopimus 6. lokakuuta 2004. Tästä lähetettiin yleiskirje 24/2004, jossa on liitteenä peruskoulun erityisopetuksen opettajan uudet palkkaluokat 1.1.2005 lukien. Asiaa koskeneiden yhteydenottojen vuoksi tammikuun alusta voimaan tulleesta erityisopetuksen opettajan kelpoisuudesta ja palkkaluokasta on tehty erillinen muistio, joka on ohessa liitteessä 1.

Sairausloma                       

Kunnallisella opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksella (OVTES) 2005-2007 muutettiin sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä. Osion A 34 §:n 1 momentin soveltamisohjeen mukaan sairauslomiin, jotka alkavat ennen 1.3.2005 noudatetaan 28.2.2005 voimassa olleen OVTES 2003-2004 määräyksiä. Tämän jälkeen myönnettäviin sairauslomiin sovelletaan muutettuja OVTES:n sopimusmääräyksiä. Esimerkiksi jos sairausloma päättyy 28.2.2005 ja uusi sairausloma myönnetään 1.3.2005, uuteen sairauslomaan sovelletaan KVTES:n V luvun 1-5 § lukuun ottamatta 2 § 4 ja 6 momenttia.

Lukion opinto-ohjaaja          

Lukion opinto-ohjauksen lehtorin työajasta on annettu yleisvaltuutus 24.4.2002. Yleiskirjeessä 9/2002 pyydetään ottamaan huomioon, että palkkaluokan määräämisessä on otettava rinnastusvirkana huomioon peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin palkkaus. Lisäksi OVTES:n osio A 7 § 3 momentissa viitataan palkkaa päätettäessä huomioon otettavista asioista (KVTES:n TVA-järjestelmä).

Mikäli teillä on ollut ongelmia paikallisen sopimuksen tekemisessä/voimassa olosta, toivomme teidän ottavan yhteyttä Kunnalliseen työmarkkinalaitokseen opetushenkilöstön palvelussuhdeasioihin.

Yleiskirjeiden 24/2004 ja 6/2005 virheitä

Yleiskirjeen 24/2004 liitteessä 3 sekä 6/2005 liitteessä 1 ja 3 on virheitä. Oheiseen liitteeseen 2 on koottu korjatut teksti- ja lukumuutokset.

Muuta                                  

Toivomme teidän käyvän www-sivuillamme, jonne pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään ajankohtaisia asioita. Sivuiltamme löytyvät myös edellä mainitut tekstit peruskoulun erityisopetuksesta ja yleiskirjeiden virheistä. Myös nettiversioiden yleiskirjeet on päivitetty oheisilla korjauksilla. Lisäksi siellä on yleiskirjeen A 21/1985 tekstiä peruskoulun yhteissuunnittelusta. Polku on www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opetus > Palvelussuhteen ehtoihin liittyvä neuvonta ja ohjeistus. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Vuokko Piekkala 

LIITTEET   
1. Erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ja palkkaluokka peruskoulussa 1.1.2005
2. Virheitä yleiskirjeissä 24/2004 ja 6/2005

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT